CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lời Chúa: Mc 3,20 – 35.
Đầu lễ:
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa Giê-su trừ quỷ là do quyền năng của Thiên Chúa. Ngài tạo dựng nên vũ trụ, dựng nên con người là do quyền năng tuyệt đối của Ngài…Sự sống và sự chết tùy thuộc quyền của Ngài. Chính vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng và cậy trông vào tình thương của Chúa luôn dành cho chúng ta và gia đình chúng ta mỗi ngày.
Suy niệm:
Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giê-su bị người thân của mình cho là mất trí và một số người thuộc nhóm kinh sư thì cho Ngài là bị quỷ ám:
“Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí” (Mc 3, 21). Ngay cả thân nhân của Chúa cũng nghĩ sai nghĩ xấu về Chúa. Chúa làm điều tốt. Chúa yêu thương dân chúng, lo cho dân chúng, giúp đỡ dân chúng…Thế mà chính những thân nhân của Chúa lại nói Chúa bị điên, bị khùng. Thật đáng buồn.
“Còn các kinh sư từ Giêrsalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêelzêbul ám, và Người dự thế quỷ vương Bêelzêbul mà trừ quỷ”  (Mc 3, 22). Chúa làm điều tốt. Chúa thương người bệnh, chữa cho người bệnh, giải thoát người bệnh khỏi ma quỷ hành hạ, thế mà chính những người kinh sư là những người hiểu biết, nắm giữ quyền hành trong cộng đoàn lại nói Chúa bị quỷ ám, sử dụng phép quỷ, tà ma để chữa bệnh… Thật đáng buồn.
Những lời dèm pha đầy ác ý. Những lòng dạ kiêu căng ngạo mạn. Họ xúc phạm đến Chúa, làm tổn thương danh dự của Chúa. Nhưng Chúa không trả đũa lại, Chúa không ghét họ, Chúa không nổi giận, Chúa không trừng phạt. Trái lại,  Chúa nhẫn nhục chịu đựng. Chúa cứ lấy tình thương mà giảng dạy họ, Chúa mong cảm hóa họ: “Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ”  (Mc 3, 23). Cả cuộc đời của Chúa là như thế: Chúa dạy yêu thương; Chúa sống yêu thương; Chúa chết yêu thương. Chỉ có thế! Chúa đợi chờ loài người biết ăn năn sám hối trở về. Chúa đợi chờ chúng ta biết nhận ra tình thương của Chúa, biết đáp lại tình thương của Chúa.
Bên cạnh ấy, bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn khuyến khích việc mọi người thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và ai biết đem Lời Chúa ra thực hành, thì đó những người thuộc gia đình thật của Ngài, thân thiết hơn cả gia đình tự nhiên.
Chúa Giêsu không có ý chối bỏ liên hệ ruột thịt đối với Mẹ Ngài và thân thuộc, nhưng muốn mọi người hiểu rằng mối liên hệ quan trọng nhất đối với Ngài là liên hệ đức tin. Bất cứ ai sống theo Lời Ngài, người đó có liên hệ với Ngài. Ai càng sống Lời Ngài, người đó càng kết hợp mật thiết với Ngài… Chúa Giêsu sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ Ngài, là anh em trong gia đình Ngài không phải vì danh hiệu Kitô chúng ta đang có, mà vì những hoa trái Lời Ngài được chúng ta làm trổ sinh trong cuộc sống. Hoa trái ấy chính là hành động của yêu thương, bác ái, tha thứ, nhẫn nhục. Cuộc sống càng được dệt bằng những hành động ấy, quan hệ giữa chúng ta và Chúa Giêsu càng trở nên mật thiết hơn, gần gũi hơn và ý nghĩa hơn.
Cầu nguyện:
Xin cho chúng con có tấm lòng đơn sơ, hiền lành để chúng con không tự kiêu, ngạo mạn mà luôn biết khiêm nhường vì chúng con có làm được gì là do Chúa, là do tác động của Chúa Thánh Thần trong lòng chúng con. Amen.