KHÓA HỌC HỎI HỘI NHẬP VĂN HÓA

Nhằm tạo điều kiện cho các anh chị em tìm hiểu về văn hóa các sắc tộc tại vùng truyền giáo Tây Nguyên, Giáo phận Kontum.

Ban liên tu sĩ của Giáo phận đã tổ chức khóa học “nghe Chúa nói trong truyền thống và đời sống văn hóa bản địa dân tộc ” được tổ chức từ ngày 06 tháng 05 đến ngày 10 tháng 05 năm 2013 tại Trung Tâm Truyền Giáo Pleichuet – Giáo phận Kontum. Khóa học với sự tham dự của 99 người. Các Dòng Nam có Đaminh (Cha Cường), Phanxicô (Thầy Phát vá các học trò), Dòng Naza, DCCT (hai Lm và hai Tu sĩ không kể TST). Các đề tài tìm được như sau:

-         NGÔN NGỮ BẢN ĐỊA

-         MỐI ĐE DỌA TỪ NỀN VĂN HÓA THỐNG TRỊ VÀ TOÀN CẦU

-         GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO VỀ CÁC SẮC TỘC

-         HUẤN DỤ THÁNH BỘ TRUYỀN GIÁO CHO CÁC VỊ ĐẠI DIỆN TÔNG TÒA SẮP SANG TRUNG HOA VÀ VIỆT NAM NĂM 1659

-         LOAN BÁO TIN MỪNG VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA

-         MÔI TRƯỜNG TOÀN LINH JRAI

-         TIẾNG JRAI NHÀ ĐẠO

-         PHÉP LỊCH SỰ JRAI

Trong suốt 5 ngày qua, với sự nhiệt tình và nhiệt tâm của thuyết trình viên, đó là cha Giuse Trần Sĩ Tín, DCCT, đã đem đến cho các học viên những bài chia sẻ sâu sắc và đầy ý nghĩa. Khóa học kết thúc một cách tốt đẹp vào chiều ngày 10 tháng 05 năm 2013.