CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B

Lời Chúa: Mc 1,12 – 15. Đầu lễ: Chúng ta đã bước vào Mùa Chay. Đối với người tín hữu, đây là “thời Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2 Cr 6,2). Sống tinh thần Mùa Chay là khiêm tốn nhìn nhận mình còn nhiều tội lỗi, đồng thời nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa. Nhờ tình thương của Chúa mà chúng ta được biến đổi tâm hồn và mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu trong tư tưởng, lời nói và việc làm của mình. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin … đọc tiếp ->

MÙNG 2 TẾT

Lời Chúa: Mt 15,1 – 6. Khi sinh dựng nên những bậc tổ tiên của chúng ta là ông A-đam và bà E-và, Thiên Chúa đã trao quyền cho ông bà cộng tác với Thiên Chúa tạo sinh nên những mầm sống mới là con cái : “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất” (St 1,28), bởi vậy, con cái và sự sống của con cái vẫn là của Thiên Chúa, thuộc quyền của Thiên Chúa. Con người phải thấy được cội nguồn của mình ở trong Thiên Chúa. Bởi thế, con người không những phải … đọc tiếp ->

MÙNG MỘT TẾT

Lời Chúa: Mt 6,25-34. Ngày mồng một lễ đầu năm mới không chỉ là ngày để xin những ước nguyện, nhưng đó là những khoảnh khắc để con người hòa mình vào cõi tâm linh, hướng nhìn lên Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Ngài, bỏ sau lưng tất cả những lo toan, vất vả của cuộc sống đấu tranh để sinh tồn, đồng thời cùng với những người tín hữu, mỗi người chúng ta như cam thận được sự chuyển động của cỏ cây, sự giao hòa của đất trời. Với quần áo mới, tươm tất, với đức tin … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lời Chúa: Mc 1,40 – 45. Đầu lễ: Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ nét về lòng trắc ẩn nơi Chúa Giê-su. Lòng trắc ẩn ấy không dừng lại ở sự cảm thông, mà còn bằng hành động xoa dịu nỗi đau cho anh thanh niên bị bệnh phong cùi qua việc Ngài chữa lành bệnh cho anh. Tình thương và lòng trắc ẩn của Chúa đã cứu sống một con người, và đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người bất hạnh đang mang trong mình bệnh phong cùi. Khi tham dự thánh … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lời Chúa: Mc 1,29 – 39. Suy niệm: Chúa Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ. Chúa Giê-su thương hết mọi người, nhưng thương nhất là những kẻ khổ đau, bệnh tật. Người “chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ” (Mc 1,34). Chúa xót thương phận người yếu đuối, nhiều khổ đau. Suốt cuộc đời của Chúa ở trần gian là cứu giúp con người. Đi đến đau, Chúa cũng đều thi ân giáng phúc, làm điều lành cho con người. Người chính là tình … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lời Chúa: Mc 1,21 – 28. Đầu lễ: Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu hoạt động đầu tiên của Chúa Giêsu mà các môn đệ được chứng kiến, đó là Chúa Giêsu giảng dạy tại Caphácnaum và chữa lành người bị quỷ ám. Qua bài Tin mừng này, Chúa Giê-su mời gọi mọi người chúng ta biết chăm chú lắng nghe Lời Chúa và luôn biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa có thể chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền nơi thân xác và tâm hồn chúng ta. Trong khi tham dự thánh lễ này, chúng ta … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lời Chúa: Mc 1,14 – 20. Đầu lễ: Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay mời gợi chúng ta: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. Khi chúng ta biết sám hối và tin vào Tin mừng là lúc chúng ta nhận ra Chúa đang yêu thương ta và lo lắng cho ta. Trong khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chính chúng ta ý thức bổn phận làm con Chúa của chúng ta, và biết yêu thương anh chị em của mình. Suy niệm: Chúa Giêsu khởi đầu sứ mạng loan báo … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lời Chúa: Ga 1,35 – 42. Đầu lễ: Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay thuật lại việc các môn đệ được Chúa kêu gọi đến với Chúa và ở lại với Chúa. Sau khi được ở với Chúa, các môn đệ đã nhận ra ơn gọi của mình là đi theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chính chúng ta ý thức bổn phận mang Chúa đến cho mọi người, đặc biệt chúng ta biết làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống thường ngày của chúng ta. Suy … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH

Lời Chúa: Mt 2,1 – 12. Đầu lễ: Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển linh, kỷ niệm việc ngày xưa Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các đạo sĩ, đại diện cho lương dân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người ngoài Kitô giáo cũng nhận được ánh sáng Chúa. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chính chúng ta ý thức bổn phận mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người, đặc biệt những người nguội lạnh, thờ ơ, bỏ Chúa và những người chưa biết Chúa. Suy niệm: Các “đạo … đọc tiếp ->

Chúa Nhât Lễ Thánh Gia Thất

Lời Chúa: Lc 2,22 – 40. Đầu lễ: Con Thiên Chúa đã đến làm người trong một gia đình nhân loại. Gia đình đó gồm có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, được gọi là Thánh Gia. Thánh Gia trở thành một mẫu gương nổi bật cho các gia đình Kitô hữu chúng ta noi theo. Lời Chúa hôm nay cho thấy chúng ta vai trò và bổn phận mà mỗi thành viên trong gia đình phải có để kiến tạo một gia đình hạnh phúc; đồng thời cho thấy mỗi gia đình Kitô hữu đều được mời gọi … đọc tiếp ->