ĐÔI NÉT NHÀ THỜ PLEICHUET

Nhà thờ Pleichuet, thuộc Giáo hạt Pleiku (tỉnh Gia Lai), Giáo phận Kontum. Nhà thờ Pleichuet là ngôi nhà thờ đầu tiên dành cho anh chị em Giáo dân người dân tộc Jrai, nằm bên cạnh ngôi nhà thờ là tu viện của các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Giáo xứ Pleichuet, hay còn gọi trung tâm truyền giáo Pleichuet được trao cho các các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam coi sóc. Dòng Chúa Cứu Thế hiện có 24 tu sĩ, gồm 5 trợ sĩ và 19 linh mục đang phục vụ tại 4 trung tâm truyền … đọc tiếp ->