CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 22,34 – 40. Đầu lễ:          Bài Tin mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một thầy thông luật, khi anh ta hỏi Chúa Giê-su về điều răn nào quan trọng nhất. Chúa Giê-su đã trả lời về giới răn quan trọng nhất, đó là “mến Chúa và yêu người”. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết siêng cầu nguyện, tham dự thánh lễ mỗi ngày để tỏ lòng  kính mến Chúa và luôn biết thực hành việc bác ái, yêu thương anh chị … đọc tiếp ->

LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Lời Chúa: Mt 28,16 – 20. Đầu lễ: Chúa nhật hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo trong Giáo Hội. Qua Bí tích Thanh Tẩy, mỗi Kitô hữu được trao ban nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu cho anh em đồng loại của mình, những người chưa biết Chúa, những người nguội lạnh và thờ ơ đối với Chúa. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta nguyện xin Chúa cho chúng ta biết hăng hái, nhiệt tình đem Chúa đến với anh chị em của mình nhiều hơn nữa. Suy niệm: … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 22,1 – 14. Đầu lễ:          Bài Tin mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn tiệc cưới để trình bày cho thấy việc chúng ta thuộc về Giáo hội qua bí tích Rửa Tội, nhưng chúng ta chưa bảo đảm là chúng ta được cứu rỗi, mà chúng ta còn cần phải mặc lấy chiếc áo cưới tức là chúng ta phải có đời sống yêu thương, phục vụ, những việc lành phúc đức mới mong được tuyển chọn trong ngày phán xét để được sống đời đời. Suy niệm:         Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu … đọc tiếp ->

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Lc 1,26 – 38. Suy niệm: 1. Mẹ Maria đơn sơ khiêm nhường Đức Mẹ xưa đã sống đơn sơ khiêm nhường. Mẹ Không hề làm sự gì có vẻ khác thường: không làm phép lạ, không giảng dạy điều gì cao siêu, lớn lao, không hoạt động gì gây tiếng tăm. Như biến cố truyền tin xảy đến cho Mẹ hôm nay, là một biến cố lớn của lịch sử Cứu độ, lại diễn ra trong một khung cảnh quá âm thầm. Ngoài sứ thần ra, chỉ có một mình Đức Mẹ, chỉ có mình Đức Mẹ … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 21,28 – 32. Đầu lễ: Bài Tin mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn hai người con. Qua dụ ngôn này, Giáo hội muốn nhắn nhủ chúng ta về đời sống đạo đức đích thực, được thể hiện qua việc làm chứ không phải chỉ bằng lời nói suông. Khi tham dự Thánh lễ này, xin Chúa cho chúng ta biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta nhiều hơn nữa. Suy niệm: Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn người cha với  … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 20,1 – 16a. Suy niệm: Bài Tin mừng hôm nay kể với chúng ta về dụ ngôn những người đi làm vườn nho cho ông chủ. Người đi làm từ sáng sớm ghen tỵ với người đi làm có một tiếng đồng hồ, mà cũng được trả một quan như mình. Giá như ông chủ trả cho người làm một tiếng ít tiền hơn. Chúng ta thấy ông chủ đâu có xử bất công, vì ông đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền. Ông chủ trả hậu hĩ cho người mới làm một … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 18,21 – 35. Đầu lễ: Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giê-su giáo huấn các môn đệ phải biết tha thứ cho nhau. Vì khi chúng ta biết tha thứ cho nhau thì chính Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Khi tham dự thánh lễ này, nguyện xin Chúa cho chúng ta biết tha thứ cho nhau khi anh chị em xúc phạm và làm chúng ta buồn lòng. Suy niệm: Trong bài Tin mừng hôm nay, Phêrô đặt ra cho Chúa Giêsu một câu hỏi: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 18,15 – 20. Đầu lễ: Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta phải biết lấy tình liên đới trách nhiệm về đời sống đạo đức của anh em để sửa lỗi cho nhau và phải biết thể hiện tinh thần cộng đoàn Giáo hội bằng cách tụ họp thường xuyên để cầu nguyện chung với nhau. Khi tham dự thánh lễ này, nguyện xin Chúa cho chúng ta biết siêng năng tụ họp lại để cầu nguyện với nhau và biết sửa lỗi cho nhau với tình yêu thương thật … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 16,21 – 27. Đầu lễ: Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta cần phải nhìn rõ vào gương tử nạn và phục sinh của Chúa Giê-su, để can đảm và sẵn sàng từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Suy niệm: Con đường theo Chúa Trong Tin Mừng hôm nay sau khi Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ cuộc tử nạn thập giá của Ngài, Ngài liền mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 16,13 – 20. Đầu lễ: Bài Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về việc Chúa Giê-su đặt thánh Phê-rô làm đầu Giáo hội. Chúa Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta phải biết luôn tin tưởng và vâng phục quyền bính của Giáo hội. Trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết cầu nguyện cho Giáo hội luôn có sự hiệp nhất, và mỗi người trong chúng ta cũng luôn biết hiệp nhất với nhau. Suy niệm: Bài Tin Mừng theo thánh Mat-thêu mà chúng ta vừa nghe còn được gọi … đọc tiếp ->