CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 14,13 – 21. Đầu lễ: Bài Tin mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều để cho dân chúng ăn no. Hình ảnh Chúa Giê-su làm phép lạ hóa bánh ra nhiều năm xưa bày tỏ việc Chúa ban của ăn thiêng liêng, tức là Mình Máu Thánh Chúa cho chúng ta hôm nay. Vì thế, trong khi tham dự thánh lễ, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết ý thức rằng Chúa Giê-su đang hiện diện nơi Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta sẽ … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 13,44 – 52. Đầu lễ: Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta về chân lý Nước Trời, tức là phần rỗi của chúng ta. Phần rỗi của chúng ta là thứ quý giá nhất, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh tất cả để đạt tới phần rỗi đời đời, và đồng thời chúng ta cũng phải biết thực hiện phần rỗi của chúng ta ngay ở đời này khi chúng ta biết hy sinh, giúp đỡ và phục vụ anh chị em của mình. Suy niệm: Trong bài Tin mừng … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 13,24 – 43. Đầu lễ: Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay, Chúa Giê-su dùng 3 dụ ngôn: dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải, dụ ngôn men trong bột để diễn tả Giáo hội gồm những kẻ lành, kẻ dữ sống chung lẫn nhau. Giáo hội có sức sống mãnh liệt và Giáo hội có sức biến đổi phi thường các tâm hồn, và toàn thể nhân loại. Vì thế, trong khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho Lời Chúa và Thánh Thể của Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta mỗi … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Lời Chúa: Mt 13,1 – 23. Đầu lễ: Lời Chúa trong Chúa Nhật 15 thường niên hôm nay, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn về người gieo giống đi gieo lúa, để dạy chúng ta rằng Hạt giống Lời Chúa luôn luôn là tốt, nó có sinh hoa kết quả nhiều hay ít là tùy theo thuở đất, tức là tùy theo thái độ của chúng ta đón nhận Lời Chúa. Chính vì thế, trong thánh lễ này, chúng ta nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn biết thiết tha lắng nghe Lời Chúa và chăm chỉ thực hành Lời Chúa … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 11,25 – 30. Đầu lễ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề nghị chúng ta mang lấy ách của Ngài là sự khiêm nhường và hiền hậu, là niềm tin vào tình thương Thiên Chúa và phó thác trong tay Người mỗi ngày. Vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết mang lấy sự khiêm nhường, sự hiền hậu và tình thương của Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Suy niệm:  Hôm nay, Lời Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta: “Hãy học cùng … đọc tiếp ->

Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Lời Chúa: Mt 16,13 – 19. Đầu lễ: Hôm nay, Giáo hội hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Giáo hội vui mừng hân hoan vì hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những trụ cột xây dựng nên Hội Thánh ở trần gian này. Khi mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là dịp để mỗi người trong chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho mỗi người trong chúng ta khi Ngài thiết lập Hội Thánh, qua bàn tay của hai tông đồ Phêrô và Phaolô, để Ngài ở … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 10,37 – 42. Đầu lễ: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai không vác Thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng làm môn đệ Thầy (Mt 10,38).” Con đường Thập giá là con đường duy nhất mà Chúa Giêsu đã đi qua, đã vạch ra, đã dẫn và mời gọi chúng ta tiếp bước theo dấu chân của Ngài. Thật là ý nghĩa khi chúng ta can đảm và chấp nhận cùng vác thập giá với Chúa trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 10,26 – 33. Đầu lễ: Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về những bổn phận mà các sứ giả Thiên Chúa phải chu toàn, dù họ là những ngôn sứ, tông đồ, nhà truyền giáo hay đơn giản là những người Kitô hữu chúng ta. Họ không được lặng thinh, hãy làm chứng và đừng bao giờ sợ hãi. Thiên Chúa ở cùng họ. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KRISTÔ – NĂM A

Lời Chúa: Ga 6,51 – 59. Đầu lễ: Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kristô hôm nay, Giáo hội muốn chúng ta mừng lễ này với tâm tình Chúc Tụng và Tạ Ơn. Trong lễ này, mọi người Kitô hữu hiệp nhau quanh bàn thờ để chiêm ngắm và tôn thờ mầu nhiệm Thánh Thể, nhắc nhớ hy tế Chúa Kitô, Đấng đã ban cho tất cả mọi người ơn cứu độ và sự bình an. Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta qua Bí tích Thánh thể, … đọc tiếp ->

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN A – LỄ BA NGÔI

Lời Chúa: Ga 3,16 – 18. Đầu lễ: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và không ngừng cho chúng ta được hưởng hạnh phúc làm con Thiên Chúa. Chính tình yêu của Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa đi vào tâm hồn của ta và để ta đi vào trong tình yêu của Chúa không? Trong tâm tình thống hối, chúng ta xin Chúa tha thứ. … đọc tiếp ->